Partnerzy KSOW

Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
8943053758

REGON:
022400604

Adres siedziby:
dolnośląskie
Słoneczna 32
55-095 Długołęka

Numer telefonu: 509020302
Strona WWW: www.datii.pl
Adres e-mail: biuro@datii.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Małe gospodarstwa rolne

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Recykling substancji odżywczych

Opis dotychczasowej działalności:

DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI DATII sp. z o.o. prowadzi działalność badawczą wdrożeniową i edukacyjną. Spółka wprowadziła do sprzedaży 7 innowacyjnych produktów jest użytkownikiem innowacyjnych technologii. Organizuje kursy i szkolenia.

Spółka wytwarza naturalne wyroby powstające w procesie fermentacji i zajmuje się wdrażaniem naturalnych proekologicznych technologii w sektorze rolniczym zdrowia i środowiska człowieka oraz gospodarki odpadowej w oparciu o probiotyczne pożyteczne mikroorganizmy.

Działania te nazywane są PROBIOTECHNOLOGIĄ

Spółka współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi i naukowymi w tym z Instytutem Technologii Mikrobiologicznych ITM który jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i Krajowego Lekarza Weterynarii. Na powierzchni blisko 800 m2 zlokalizowane są 3 nowocześnie wyposażone laboratoria mikrobiologiczne biologii molekularnej i analiz instrumentalnych. Instytut realizuje projekty B+R bierze udział w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyrobów z zastosowaniem mikroorganizmów m.in. w branży rolno-spożywczej kosmetycznej i ochronie środowiska.

Działamy na rzecz tworzenia warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka poprzez

• przywracania i zachowania równowagi ekosystemów

• rewitalizacji zasobów wody

• rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku

• ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych

• tworzenia warunków do stałej ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej

w ekosystemach

• edukacji w dziedzinie trwałego zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i społecznego.

Zdrowa gleba ochrona środowiska bezpieczeństwo naszych wyrobów polityka wysokiej jakości produktów to elementy polityki spółki na zdobycie zaufania klientów i stosowania probiotechnologii na co dzień.

Data rejestracji: 20.12.2022