Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9680803517

REGON:
251437679

Adres siedziby:
wielkopolskie
UL. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Numer telefonu: 609850755
Adres e-mail: stowarzyszenie_gminy_brzeziny@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie oraz jego członkowie mają bogate doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów w tym także w dziedzinie kultury. Członkowie Stowarzyszenia od wielu lat ściśle współpracują z instytucjami publicznymi co znacznie ułatwia realizację zadań i osiąganie założonych celów. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt współpracują ze sobą od wielu lat a realizacja projektów skierowanych do społeczności lokalnej jest ich pasją.

2018 r. - organizacja akcji sprzątanie rzeki Prosny - wraz z lokalną społecznością oraz samorządami gminy Brzeziny i powiatu kaliskiego posprzątano blisko 5 km. odcinek rzeki Prosny po czym zorganizowano spływ kajakowy

2018 r. - Realizacja projektu Ostrów Kaliski - wczoraj i dziś. Piknik historyczny z okazji 725 - lecia miejscowości - współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W pikniku wzięło udział około 1000 osób. Podczas pikniku odbyły się rekonstrukcje historyczne koncerty postawiono symboliczną granicę - słupy i budki wartownicze oraz tablice informacyjne.

2018 r. - Realizacja grantu pn. „Z przytupem na ludowo” w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego w ramach tego projektu zakupiono tradycyjne stroje ludowe dla Zespołu Pieśni Brzezinianki oraz Kapeli Ludowej Brzeziny w sumie 19 szt. odbyły się warsztaty instrumentalno-wokalnych połączone z warsztatami zachowań scenicznych i spotkaniem mającym cechy wymiany doświadczeń z kapelą i zespołem folklorystycznym „Karkonosze” z Karpacza.

2018 r. Stowarzyszenie organizowało ok. 30 km. rajd rowerowy dla Niepodległej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania wielkopolskiego w rajdzie wzięło udział 60 osób z terenu gminy Brzeziny.

2019 r. - Realizacja projektu pn. Kulturalnie łączymy pokolenia który polegał na organizacji szeregu przedsięwzięć mających na celu przekazanie najmłodszym mieszkańcom wartości oraz tradycji ludowych związanych z brzezińskim folklorem odbyły się warsztaty z rękodzieła dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Brzeziny. W ramach projektu została zorganizowana profesjonalna sesja zdjęciowa ukazująca bogactwo kulturowe gminy Brzeziny i powstał album pn. Bogactwo kulturowe Gminy Brzezin w którym zamieszczone zostały informacje na temat szczególnie uzdolnionych mieszkańców m.in rzeźbiarzy muzykantów artystów którzy tworzą historię gminy Brzeziny.

2021 r. - Realizacja zadania publicznego pn. „Ślady przeszłości - ocalić od zapomnienia historię kulturę tradycje i pamiątki regionu polegająca na przeprowadzeniu konkursów plastycznych edukacyjnych fotograficznych dla uczniów szkół terenu gminy Brzeziny oraz zajęć edukacyjnych wyjazdów do Poznania Russewa i Opatówka i wycieczek pieszych śladami historii po najbliższej okolicy bogatej w pamiątki tj kapliczek spichlerzy granicy zaborów pruskiego i rosyjskiego w Ostrowie Kaliskim i spotkań z mieszkańcami terenu gminy Brzeziny. Projekt realizowany wspólnie z nauczycielami historii i języka polskiego z Zespołu Szkół w Brzezinach.

2022 r. Realizacja zadania Nasi sikawkowi Historią - bogaci teraźniejszością - mocni OSP w Ostrowie Kaliskim w 110-rocznicę powstania oraz w 100-rocznicę powstania Związku OSP RP projekt dofinansowany ze środków UMWW zorganizowano zawody starych sikawek wystawę zabytkowych wozów i sprzętów pokaz sprzętu ppoż oraz koncert Orkiestry Wojskowej z Lublina.

Data rejestracji: 20.12.2022