Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
9680920909

REGON:
300852797

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Kościelna 1
62-860 Opatówek

Numer telefonu: 607590505
Adres e-mail: ludzie.dobrej.woli@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej posiada bogate doświadczenie w realizacji

projektów kulturalnych. Członkowie Stowarzyszenia od wielu lat ściśle współpracują z instytucjami

publicznymi co znacznie ułatwia realizację zadań i osiąganie założonych celów. Wszystkie osoby

zaangażowane w projekt współpracują ze sobą od wielu lat a realizacja tego typu zadań jest ich

pasją. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej od wielu lat aktywnie realizuje swoje cele

statutowe m.in. poprzez realizację różnego rodzaju projektów dofinansowanych ze środków

publicznych. Ponadto Stowarzyszenie realizuje zbiórki publiczne a także aktywnie współpracuje z

instytucjami publicznymi m.in. z Powiatem Kaliskim.

Przykłady realizowanych przez Stowarzyszenie projektów kulturalnych m.in.

2011 - Realizacja projektu „Rękodzielnictwo artystyczne sposobem na kultywowanie i promocję

ludowych tradycji powiatu kaliskiego” - Projekt sfinansowany przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego

2011 - Realizacja projektu „Jak to z dawna było czyli spotkanie z tradycją wsi polskiej” - Projekt

sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2012 – Realizacja projektu „Odtworzenie walk z okresu wojny obronnej -wrzesień 1939 roku - w

oparciu o działania pociągu pancernego „Poznańczyk” na terenie Południowej Wielkopolski –

dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2013 - Realizacja projektu „Tradycyjnie na ludowo” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego

2014 - Realizacja projektu Rekonstrukcja wybuchu I wojny światowej - zburzenie Kalisza –

dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2016 - Realizacja projektu „Szlakiem pamięci sławnych postaci powiatu kaliskiego”

dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2017 - Realizacja projektu Wojewódzki Przegląd orkiestr dętych OSP – dofinansowanego przez

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2018 - Realizacja projektu Śladami Polski Niepodległej – dofinansowanego przez Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2019 - Realizacja projektu Znasz-li ten kraj od utworów Moniuszki do Niepodległości –

dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2020 - Realizacja projektu „Ksiądz Wacław Bliziński i dzieło Jego życia”– dofinansowanego przez

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2021 - Realizacja projektu Kaliska kolej wąskotorowa szansą promocji dziedzictwa historycznego

regionu - dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Data rejestracji: 20.12.2022