Partnerzy KSOW

Gmina Udanin

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
9131500162

REGON:
390648109

Adres siedziby:
dolnośląskie
ul. Kościelna 10
55-340 Udanin

Numer telefonu: 767442870
Strona WWW: www.udanin.pl
Adres e-mail: ug@udanin.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój gminy wspierany przez aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dzięki temu udało się przeprowadzić lub rozpocząć wiele inwestycji w gminną infrastrukturę społeczną i techniczną m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego kultury rekreacji opieki społecznej podnoszące jakość życia mieszkańców. Gmina Udanin konsekwentnie się rozwija stając się przyjaznym miejscem do życia pracy i odpoczynku. To element decydujący w ogromnym stopniu o atrakcyjności terenu. Realizacja wielu inwestycji prowadzi do zrównoważonego rozwoju gminy wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców na obszarze wiejskim oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Data rejestracji: 20.12.2022