Partnerzy KSOW

Bieszczadzka Fundacja - Orelec GALA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6881185154

REGON:
370269474

Adres siedziby:
podkarpackie
Uherce Mineralne 273c
38-623 Uherce Mineralne

Numer telefonu: 607038042
Strona WWW: www.fundacja-gala.pl
Adres e-mail: biuro@fundacja-gala.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Główne cele Bieszczadzkiej Fundacji - Orelec GALA

Szeroko pojęta aktywizacja dzieci młodzieży i dorosłych poprzez rozwój ich postaw twórczych w tym

a Aktywne działanie na rzecz własnego środowiska i regionu

b Propagowanie zdrowego stylu życia

c Wyrabianie nawyku umiejętnego współżycia w rodzinie

d Rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu

e Rozwój intelektualnych jednostek poprzez rozwój zainteresowań

f Praca z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym

g Rozwijanie umiejętności artystycznych

h Uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego

i Stwarzanie możliwości poszukiwania źródeł indywidualnego utrzymania młodzieży i dorosłych pozostającej bez pracy

Fundacja jest współtwórcą przedsiębiorstwa społecznego OPEN Sp. z o.o. Non Profit.

Data rejestracji: 21.12.2022