Partnerzy KSOW

Lokalna Organizacja Turystyczna ŁEBA - Błękitna Kraina

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8411609847

REGON:
771613636

Adres siedziby:
pomorskie
11 Listopada 5A
84-360 Łeba

Numer telefonu: 790883354
Strona WWW: http//www.lotleba.pl/
Adres e-mail: biuro@lotleba.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Organizacja Turystyczna ŁEBA - Błękitna Kraina zrzesza osoby fizyczne podmioty gospodarcze oraz samorządy i instytucje na obszarze powiatu lęborskiego gminy Choczewo oraz Słowińskiego Parku Narodowego w województwie pomorskim. Głównym zadaniem organizacji jest promocja i wspieranie rozwoju miejscowej turystyki w tym agroturystyki oraz produktów i usług opartych na rodzimych tradycjach a także działalność na rzecz lokalnego dziedzictwa kultury i dziedzictwa przyrodniczego.

Wśród licznych zrealizowanych przez organizację przedsięwzięć wyróżnić należy projekt edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży Łeba Perłą jest Bałtyku wytyczenie i znakowanie pieszego i rowerowego szlaku turystycznego wokół Rezerwatu Przyrody Mierzeja Sarbska oraz cykl zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego Z przyrodą za pan brat.

LOT ŁEBA - Błękitna Kraina jest również autorem publikacji takich jak Mapa Słowińskiego Parku Narodowego czy Przewodnik Kulinarny Łebskie Smaki.

Stowarzyszenie jest zdobywcą takich certyfikatów jak Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za produkt turystyczny wycieczka tematyczna „Słowiński Park Narodowy - przygoda historia przyroda” Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej w 2010 r. w kategorii Organizator Inicjatyw Kulturalno-Turystycznych Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej .

Data rejestracji: 21.12.2022