Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w sołectwie Borowa Borowianki

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7722420293

REGON:
384658242

Adres siedziby:
łódzkie
Borowa 23
97-505 Dobryszyce

Numer telefonu: 782305669
Adres e-mail: angelina.stepien@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez kultywowanie dziedzictwa w tym m.in. tradycji kulinarnej rękodzieła ludowego oraz pielęgnowaniu wybranych form folkloru wiejskiego.

Data rejestracji: 21.12.2022