Partnerzy KSOW

Tomasz CIeślak Tato daj mi serka

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
łódzkie
Hucisko
97-403 Drużbice

Numer telefonu: 661054298
Adres e-mail: kazikskra@interia.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Małe gospodarstwa rolne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją serów.

Data rejestracji: 21.12.2022