Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Podlasie

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5432191009

REGON:
521891056

Adres siedziby:
podlaskie
UL. KOŚCIUSZKI 4
17-120 BRAŃSK

Numer telefonu: 502412419
Strona WWW: www.lgdprzyjaznepodlasie.pl
Adres e-mail: lgdprzyjaznepodlasie@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Podlasie jest nowopowstałą organizacją która ma na celu w szczególności aktywizację mieszkańców regionu na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich służących włączeniu społecznemu oraz rozwój lokalny poprzez wymianę doświadczeń i upowszechnianie wiedzy.

Data rejestracji: 21.12.2022