Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5641688381

REGON:
110724052

Adres siedziby:
lubelskie
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

Numer telefonu: 82 5759281
Strona WWW: siennica.pl/smzs/
Adres e-mail: kamilatuczynska@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych między innymi w zakresie

1 podtrzymywania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej

2 wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

3 nauki edukacji oświaty i wychowania

4 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

5 kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji

6 upowszechniania kultury fizycznej i sportu

7 porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

8 działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Data rejestracji: 21.12.2022