Partnerzy KSOW

„Nasza Inicjatywa Podlaska”

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5423459731

REGON:
523814870

Adres siedziby:
podlaskie
ul. RZEMIEŚLNICZA 35/22
15-773 Białystok

Numer telefonu: 502412419
Adres e-mail: naszainicjatywapodlaska@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja której priorytetem jest rozwój obszarów wiejskich aktywizacja i rozwój społeczeństwa oraz integracja społeczna.

Data rejestracji: 22.12.2022