Partnerzy KSOW

Iwona Przewoźnik

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
łódzkie
Ul. Leśna 14 A
97-330 Włodzimierzów

Numer telefonu: 668484457
Adres e-mail: iwonprzewdor@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jako osoba fizyczna posiadam doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przykładowo działania organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej działalność edukacyjno-zawodową z CDR O/Brwinów. Zagadnienia w mojej działalności to przedsiębiorczość ekonomia społeczna odnawialne źródła energii biogazownie doradztwo i bhp w gospodarstwach rolnych .

Data rejestracji: 22.12.2022