Partnerzy KSOW

Powiat Rawski

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8351606519

REGON:
750147774

Adres siedziby:
łódzkie
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Numer telefonu: 46 814 46 31
Strona WWW: www.powiatrawski.pl
Adres e-mail: starostwo@powiatrawski.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Powiat Rawski wykonuje zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym w tym m.in. w zakresie edukacji ochrony zdrowia wspierania rodziny wspierania osób niepełnosprawnych kultury ochrony zabytków ochrony środowiska i przyrody. Jesteśmy organizatorem wielu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych mających na celu integrację oraz aktywizację lokalnej społeczności.

Od wielu lat pozyskujemy fundusze zewnętrzne z przeznaczeniem na budowę i remont dróg rozbudowę i modernizację szpitala oraz bazy oświatowej a także rozwój infrastruktury turystycznej. Działania te prowadzą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego co ma istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu.

Data rejestracji: 22.12.2022