Partnerzy KSOW

Rzymskatolicka Parafia Świetnych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
7281 10 70 199

REGON:
040024950

Adres siedziby:
łódzkie
Nawrot 104
90-029 Łódź

Numer telefonu: 609 802 5574
Strona WWW: Nawrot 104
Adres e-mail: wieslawkam1@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Rolnictwo precyzyjne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Promowanie dobrostanu zwierząt

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Parafia wspiera pszczelarzy promuje bioróżnorodność uprawy ekologiczne organizuje szkolenia dla pszczelarzy konferencje na tematy pszczelarskie promuje wykorzystanie produktów pszczelich w gospodarstwach domowych i w medycynie promuje apiterapię wspiera młodych pszczelarzy współorganizuje wyjazdy studyjne dla pszczelarzy propaguje ochronę pszczół organizuje święta pszczelarskie których celem jest propagowanie ekologicznego rolnictwa i pszczelarstwa.

Data rejestracji: 22.12.2022