Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Makolskiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7331364254

REGON:
520044970

Adres siedziby:
łódzkie
Wola Mąkolska 64
95-015 Wola Mąkolska

Numer telefonu: 782114160
Adres e-mail: justynaz1@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

W 2021 roku w naszym sołectwie powołane zostało pierwsze w gminie Głowno i drugie w powiecie zgierskim zarejestrowane Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Makolskiej które skupia ponad 70 członków będąc tym samym najliczniej zorganizowanym kołem. Funkcję przewodniczącej pełni Pani Justyna Sobierajska. KGiGW liczy obecnie prawie 80 członków. Dzięki wielopokoleniowości Koła jest ono bardzo aktywne i działa na różnych płaszczyznach. Koło w swoich działaniach skupia się głównie na integracji mieszkańców Woli Mąkolskiej promocji lokalnej społeczności a co za tym idzie również gminy Głowno i województwa łódzkiego. Szerząc szeroko walory kulturalne regionu poprzez zachowanie tradycji i zwyczajów życia codziennego. Koło jest aktywne w promowaniu walorów województwa poprzez organizowanie spotkań dla mieszkańców oraz imprez kulturalnych i promocyjnych a także udziału w różnych konkursach. W 2021 roku Koło wzięło udział między innymi w ogólnopolskim konkursie Jabłonki 2021 w wojewódzkich konkursach organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na przykład konkurs „ Chleba naszego…” „Piernik bożonarodzeniowy” Wielkanocna Baba z Łódzkiego. 2022 rok był dla KGiGW bardzo pracowitym rokiem. Koło bardzo zaangażowało się w szerzenie swojej inicjatywy zrzeszania mieszkańców oraz brało udział w wielu wydarzeniach. Pracowity rok rozpoczął się w kwietniu kiedy to Gospodynie przygotowały dla wszystkich mieszkańców oraz pracowników Gminy Głowno słodki upominek w postaci babeczek z okazji świąt Wielkanocnych. 2022 rok również był bardzo aktywnym rokiem dla koła ze względu na udział w bardzo wielu wydarzeniach o charakterze kulturalnym i rozrywkowy. pierwszą akcją zorganizowaną przez koło gospodyń było obdarowanie mieszkańców wielkanocnymi babeczkami i złożenie życzeń wielkanocnych dla wszystkich mieszkańców Woli Mąkolskiej. Pierwszym większym wydarzeniem w jakim koło brało udział był festiwal Polska od kuchni na którym to nasze panie zajęły tytuły pierwszej wicemiss województwa łódzkiego kgw do lat 45- Justyna Sobierajska oraz tytuł pierwszej wicemiss województwa łódzkiego kgw 45+- Anna Figura. W 2022 roku koło brało również udział w dożynkach gminnych gdzie zajęło pierwsze miejsce za potrawę wytrawną najlepszą podczas dożynek. Dodatkowo braliśmy udział w bardzo wielu konkursach między innymi konkurs na babkę wielkanocną konkurs na najlepsze fartuszek a także konkurs lepienia pierogów który był zorganizowany przez łódzki ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Data rejestracji: 22.12.2022