Partnerzy KSOW

Monika Szymańczak-Siemiątkowska

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
mazowieckie
Michrów
05-652 Pniewy

Strona WWW: Michrowska Piwniczka
Adres e-mail: szymanczakm@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Michrowska Piwniczka gosp ekologiczne. udział w konkurskie Laur Marszałka i Smaki Regionów Dziedzictwo Kulinarne. Wracamy do przeszłości do tradycji.

intergrujemy sie z klientami. zapraszamy pokazujemy naszą filozofię. chcemy uczyć dzieci tego jak powstaje żywność.

Data rejestracji: 30.12.2022