Partnerzy KSOW

Fundacja Instytut Działańań Edukacyjno Aktywizujących

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7352865139

REGON:
363280290

Adres siedziby:
małopolskie
Spytkowice 338A
34-745 Spytkowice

Numer telefonu: 506748153
Strona WWW: Spytkowice 338A
Adres e-mail: ana.sutor@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ekomuzeum „Dziewięć Sił”to sieć obiektów miejsc indywidualnych instytucji publicznych organizacji społecznych i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum którzy tworzą wspólnie produkt turystyczno-edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne zgodnie z przyjętymi wspólnie kryteriami. Ekomuzeum powstało z inicjatywy Fundacji Instytut Działań Edukacyjno-Aktywizujących we współpracy z Grupą Inicjatywną – utworzoną przez osoby instytucje instytucje publiczne organizacje społeczne i gospodarcze które podjęły wspólną decyzję o powołaniu Ekomuzeum „Dziewięć Sił”. Ekomuzeum działa na obszarze gmin Spytkowice Raba Wyżna Jordanów miast Jordanów i Rabka-Zdrój.

Data rejestracji: 02.01.2023