Partnerzy KSOW

Powiat Kłodzki

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8831680036

REGON:
890717898

Adres siedziby:
dolnośląskie
Okrzei 1
57-300 Kłodzko

Numer telefonu: 74 8657527
Strona WWW: www.powiat.klodzko.pl
Adres e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl;l.ponikowska@powiat.klodzko.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Powiat Kłodzki jest jednym z największych powiatów województwa dolnośląskiego. Obejmuje swoim zasięgiem 14 gmin z których 9 to gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie a 5 to gminy miejskie. Przeważającą część powierzchni powiatu zajmują lasy i inne obszary atrakcyjne przyrodniczo a turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki i źródłem dochodów ludności także na terenach wiejskich.

Do istotnych walorów powiatu należą produkty regionalne i lokalne z których najważniejszy to pstrąg kłodzki wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obok ciasta z kruszonką i potrawy „śląskie niebo”. Inne charakterystyczne produkty lokalne to miody wyroby z aronii gryki lawendy oraz wołowina sudecka pochodząca od krów rasy Limousine pasących się na górskich łąkach.

Ze względu na fakt że na terenie ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej osiedliła się ludność pochodząca z różnych części II Rzeczpospolitej w tym z Kresów Wschodnich Beskidów i Podhala działające obecnie zespoły ludowe i KGW kultywują przywiezione stamtąd tradycje co powoduje że żywa dzisiaj kultura ludowa jest bardzo różnorodna.

Powiat kłodzki w swoich działaniach promocyjnych w różnych działaniach wykorzystuje potencjał obszarów wiejskich.

Od 2002 r. organizowany jest Konkurs „Zielony Powiat Kłodzki” na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu kłodzkiego początkowo we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a obecnie Dolnośląską Izbą Rolną. Wyróżniające się obiekty mają możliwość prezentacji podczas uroczystego wręczenia nagród które ma miejsce w ramach większego wydarzenia. W 2022 r. powiat kłodzki był współorganizatorem wraz z Dolnośląską Izbą Rolniczą i gminą Kudowa-Zdrój Forum „Turystyka Wiejska Nas Inspiruje” podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Zielony Powiat”.

Pstrąg Kłodzki to najczęściej wykorzystywany w promocji produkt regionalny prezentowany w wydawnictwach i innych materiałach promocyjnych. W 2012 r. realizowany był projekt „Hrabstwo Kłodzkie – Kraina Pstrąga” od tego czasu organizowana jest corocznie impreza plenerowa pn. „Festiwal Pstrąga” która odbywa się w różnych miejscowościach na terenie powiatu Kłodzku Polanicy-Zdroju Lądku-Zdroju Kudowie-Zdroju.

W latach 2002-2019 powiat kłodzki był co roku współorganizatorem wraz z Dolnośląski Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Spotkań Tradycji Wielkanocnych które umożliwiały prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich ich tradycyjnych potraw i ozdób wielkanocnych.

Produkt regionalny był tematem przewodnim bloku konferencji pn. „Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej” organizowanej przez powiat kłodzki w 2017 r. z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Promocji kultury ludowej służy odbywająca się corocznie w lipcu od 2006 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju impreza pn. Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka”. W niedzielę odbywa się konkurs zgłoszonych zespołów ludowych a w poprzedzającą sobotę koncert w parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Od 2005 r. powiat kłodzki co roku ogłasza konkurs dla sołectw pn. „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w którym społeczności wiejskie mogą otrzymać dotację na własne działania – zarówno imprezy jak i niewielkie inwestycje np. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wykonanie ścieżek edukacyjnych itp.

Ponadto obszary wiejskie są wspierane poprzez dotacje przyznawane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. W ten sposób dofinansowana jest np. działalność Kłodzkiego Koła Pszczelarzy które prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz inne działania edukacyjne. Pszczelarstwo wspierane jest także w ramach własnej działalności powiatu poprzez finansowanie szkoleń dla pszczelarzy i wydawnictw promujących ochronę pszczół. Mini pasieka znajduje się w siedzibie starostwa w Kłodzku dzięki czemu miody z ziemi kłodzkiej są promowane za pomocą miodu z pasieki starosty kłodzkiego.

W Konkursie o Doroczną Nagrodę Starosty „Róża Kłodzka’ w 2021 r. wprowadzono kategorię Wieś /Sołectwo co umożliwia promocję wyróżniających się pod różnymi względami wsi na terenie powiatu i szerszą prezentację ich osiągnięć. W ramach konkursu nagradzane są także inicjatywy proekologiczne często realizowane przez społeczności wiejskie.

Data rejestracji: 03.01.2023