Partnerzy KSOW

KGW w Kraśniczej Woli

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
529-18-24-612

Adres siedziby:
mazowieckie
Kraśnicza Wola 27A
05-825 Kraśnicza Wola Grodzisk Mazowiecki

Numer telefonu: 600238493
Adres e-mail: KGW.Krasniczawola@interia.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Uczestnictwo w szkoleniach i konkursach Np. na wieniec dożynkowy w wojewódzkich Dożynkach i Powiatowych Bitwa Regionów Piknik Ekologiczny pod patronatem KSOW pikniki lokalne

Data rejestracji: 11.01.2023