Partnerzy KSOW

EKODARPOL

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
8390400041

REGON:
770520938

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul. Bolesława Chrobrego 19
74-400 Dębno

Numer telefonu: 957600322
Strona WWW: www.ekodarpol.pl
Adres e-mail: bokrolnictwo@ekodarpol.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy polską firmą która działalność w dziedzinie produkcji nawozów i biotechnologii Agro rozpoczęła w 1993 roku. Już wtedy EKODARPOL miał charakter firmy rodzinnej która stawia na wartości takie jak uczciwość zaufanie i wzajemny szacunek. Nasza marka jest nierozerwalnie połączona z nazwiskiem ZUBALA. Właściciel-Zbigniew Zubala zarówno przed partnerami biznesowymi jak i Klientami odpowiada swoim nazwiskiem i twarzą która jest elementem logo EKODARPOL.

 

Naszym pierwszym flagowym produktem był BIOHUMUS EXTRA wytwarzany dzięki własnej hodowli dżdżownic która jest największą i najbardziej profesjonalnie prowadzoną tego typu działalnością w Polsce. Po BIOHUMUSIE EXTRA w kolejnych latach na rynek wprowadziliśmy kolejne silne marki i doskonałe produkty- HUMUS ACTIVE PLONAR ACTIVE HUMUS UP BIOCHRON i wiele innych. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie ze strony naszych Klientów dzięki temu ciągle doskonalimy i poszerzamy ofertę asortymentową dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku.

 

Dzięki dbałości o wysoką jakość produktów oraz pełnej dostępności oferty w sieci najlepszych hurtowni i sklepów zyskaliśmy zaufanie rzeszy Klientów- użytkowników działek hodowców kwiatów warzyw i owoców rolników oraz tych którzy dbają o ozdobne rośliny domowe i ogrodowe. Najwyższa jakość produktów EKODARPOL została doceniona i zaowocowała zdobywaniem wielu nagród i tytułów o charakterze krajowym takich jak DOBRA MARKA 2013 DOBRA MARKA 2014 oraz NAJLEPSZE W POLSCE które stanowią dla Nas wyróżnik solidności i jakości.

 

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą nowoczesnym sprzętem i odpowiednim zapleczem magazynowym które są gwarantem dużej wydajności produkcji oraz ciągłości dostaw. Posiadamy także własne nowoczesne laboratorium wyposażone w najwyższej jakości sprzęt analityczny by jakość naszych produktów i usług była zawsze na najwyższym poziomie. Wszytko to wpisuje się w wyznaczony kierunek rozwoju firmy wytwarzającej produkty przeznaczone do ekologicznych i naturalnych metod uprawy roślin.

 

Szerokie działania na rzecz rolnictwa i ogrodnictwa przyjaznego naturze zintegrowały nas z wiodącymi jednostkami naukowymi badawczymi oraz organizacjami działającymi w tym sektorze. Nasze możliwości i doświadczenie pozwalają na skuteczną realizację projektów badawczo-rozwojowych i inicjatyw umożliwiających szerokie wdrażanie innowacyjnych proekologicznych rozwiązań zgodnych z misją Przedsiębiorstwa i strategią zrównoważonego rozwoju.

Data rejestracji: 12.01.2023