Partnerzy KSOW

ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
852 10 61 770

REGON:
OOO746998

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
UL. GARNCARSKA 5
70-377 SZCZECIN

Numer telefonu: 603 587 902
Adres e-mail: ZZTKKF@WP.PL

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

ZZ TKKF JEST ORGANIZACJĄ ZRZESZAJĄCĄ PONAD 35 OGNISK I KLUBÓW Z KTÓRYCH KAŻDE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. POSIADAMY WIELOLETNIE- 65 LAT- DOŚWIADCZENIE W ORGANIZOWANIU WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZ MASOWYCH FESTYNÓW SPARTAKIAD SZKOLEŃ.

PROWADZIMY OŚRODKI III WIEKU ORAZ KAMPANIE PROZDROWOTNE.

WSPÓŁPRACUJEMY Z MINISTERSTWEM SPORTU I TURYSTYKI ORAZ WŁADZAMI LOKALNYMI URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM MIEJSKIM.

ZZ TKKF POSIADA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ DZIAŁA ZGODNIE Z USTAWĄ O SPORCIE

OBSZAREM DZIAŁALNOŚCI JEST CAŁE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Data rejestracji: 15.01.2023