Partnerzy KSOW

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

NIP:
6171045076

REGON:
000180290

Adres siedziby:
wielkopolskie
Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

Numer telefonu: 627472619
Strona WWW: https//zsp1jarocin.edupage.org/
Adres e-mail: sekretariat@zsp1jarocin.edu.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Zaczęło się od Technikum Drzewnego a później były różnego rodzaju typy szkół licea profilowane licea zawodowe zasadnicza szkoła zawodowa szkoły policealne w trybie wieczorowym i zaocznym. Różne były też kierunki kształcenia. Przypomnę że przez dwa lata funkcjonowała u nas np. filia szkoły górniczej. Kształcili się tutaj ekonomiści pielęgniarki mechanicy sprzedawcy geodeci. Za każdym razem była to odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzisiaj to szkoła która kształci w dwóch typach szkół liceum ogólnokształcącym i technikum. Kształcenie zawodowe to w większości zawody z branży IT. Staramy się proponować młodzieży to co ich interesuje ale i to co z pewnością będzie atrakcyjne na rynku pracy. Mamy m.in. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych co może być efektem tego że rynek telewizyjny napędzany wszelkiego rodzaju programami kulinarnymi zwiększył zainteresowanie tym typem szkoły. Wielu marzy o tym aby w przyszłości zostać Master Chefami czy chociażby gotować z Okrasą. Ale tak jak już wspomniałem przeważa branża IT technik informatyk technik mechatronik technik grafiki i poligrafii cyfrowej czy technik rachunkowości gdzie uczniowie w większości zajęć praktycznych uczą się z wykorzystaniem programów komputerowych. Mamy też technikum budownictwa i przy okazji zbliżających się uroczystości jubileuszowych chcemy pokazać że szkoła „od drewna przeszła do cegły”. Ale to jest zarazem obraz historycznych przemian w społeczeństwie które od drewna przeszło w bardziej trwałe materiały. Wielorakość kierunków kształcenia na przestrzeni 75 lat była naprawdę ogromna. Kształcimy nie tylko w zawodach ale również w zakresie ogólnym w liceum ogólnokształcącym którego absolwenci kontynuują później naukę na studiach wyższych. Obecnie w szkole uczy się 1.045 uczniów pracuje prawie 100 nauczycieli i kilkanaście osób w administracji i obsłudze. Wszyscy spotykamy się w budynku szkoły od poniedziałku do piątku mamy ponad 9 tyś. metrów użytkowych powierzchni i jesteśmy pod tym względem największą szkołą na terenie powiatu jarocińskiego. Obok znajduje się inna szkoła średnia Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w której uczy się ok. 15 tysiąca uczniów. Spora jednak część z nich uczęszcza do szkoły branżowej i przez kilka dni w tygodniu odbywa praktyki u pracodawców poza szkołą. W ubiegłym roku otrzymaliśmy puchar dla Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce.

Trudno mówi się o sukcesach ale rzeczywiście przez ostatnie lata corocznie zajmujemy wysokie miejsca w sportowej rywalizacji szkół w województwie wielkopolskim. W podsumowaniu za zeszły rok szkolny zajęliśmy drugie miejsce ale mamy także na swoim koncie zwycięstwo w tej klasyfikacji. To cieszy szczególnie tym bardziej że nie dysponujemy tak okazałą bazą sportową w porównaniu z innymi szkołami. Podkreślił to nawet prezes Szkolnego Związku Sportowego w trakcie wręczania nam tego okazałego pucharu. Na naszej sali gimnastycznej można zagrać na pełnowymiarowym boisku tylko w siatkówkę bo na koszykówkę i piłkę ręczną boisko jest już trochę za krótkie. Praktycznie nie posiadamy obiektów zewnętrznych do zajęć wychowania fizycznego. W 2015 roku na dziedzińcu szkoły powstały jedynie dwa boiska do siatkowej piłki plażowej. Korzystamy gościnnie z „Orlika” który znajduje się przy „dwójce”. Cały czas brakuje nam obiektów lekkoatletycznych. Mimo braków lokalowych udaje się nam zajmować wysokie miejsca w zawodach sportowych a to z kolei skutkuje wysokimi lokatami w rankingu na Najbardziej usportowioną Szkołę w Wielkopolsce. 

Data rejestracji: 30.01.2023