Partnerzy KSOW

Gmina Dobromierz

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8842365479

REGON:
890718343

Adres siedziby:
dolnośląskie
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

Numer telefonu: 748586217
Strona WWW: www.dobromierz.pl
Adres e-mail: ug@dobromierz.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Dobromierz jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu od marca 2008 roku. Aktywnie realizuje projekty zgodne z lokalną strategią rozwoju poprawiające jakość infrastruktury turystycznej rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy oraz wpływające pozytywnie na rozwój aktywizacji społecznej. Od lutego 2014 Gmina Dobromierz uczestniczy w inicjatywie Odnowa Dolnośląskiej wsi 6 sołectw sporządziło i realizuje sołeckie strategie rozwoju. W budżecie gminy Dobromierz corocznie wyodrębniana jest pula środków na fundusz sołecki które są przeznaczane na zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Data rejestracji: 01.02.2023