Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Inicjatywne Okular

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5562771165

REGON:
368455451

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Przybyszewskiego 81
88-160 Janikowo

Numer telefonu: 660433806
Strona WWW: https//www.okular.org.pl/
Adres e-mail: agata.gierach@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 2017 roku.

Naszym celem jest szeroko rozumiane wsparcie różnorodnych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.

Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy

Data rejestracji: 07.02.2023