Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Pod Wiatrakiem w Chrośnie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5562798069

REGON:
522950690

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Chrosno 26
88-150 Chrosno

Numer telefonu: 693010600
Adres e-mail: elzbieta-sawicka67@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich Pod Wiatrakiem w Chrośnie jest nowopowstałą organizacją. Jego członkowie za cel postawili sobie integrację i aktywizację lokalnej społeczności oraz kultywowanie dziedzictwa regionalnego. Działania koła związane są w dużej mierze ze zrewitalizowanym zabytkowym wiatrakiem typu koźlak znajdującym się w Chrośnie. Przy wiatraku KGW będzie organizowało wydarzenia prowadziło warsztaty i oprowadzało przyjezdnych.

Data rejestracji: 10.02.2023