Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Rajanki w Rajsku

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5432190694

REGON:
521314494

Adres siedziby:
podlaskie
Rajsk 57/2
17-100 Rajsk

Numer telefonu: 510113003
Adres e-mail: kgw.rajanki@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich „Rajanki” w Rajsku powstało w lutym 2022 roku z inicjatywy

mieszkańców. Aktualnie Koło liczy 47 członków są to mieszkańcy wsi oraz osoby związane

prywatnie z Rajskiem. Nasze główne działania opierają się na kultywowaniu i propagowaniu wiedzy

o historii i tradycjach związanych z naszym regionem. Dążymy do stworzenia miejsc przyjaznych

przyrodzie edukujemy mieszkańców o ważności dbania o nasze otoczenie. Wciąż się doskonalimy w

metodach wytwarzania produktów zdrowych i ekologicznych metodą do-mową. Dążymy do

aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu promowania miejscowych tradycji kulinarnych i

historycznych. Na różnych lokalnych wydarzeniach promuje-my obyczajowość ludową naszego

regionu.

KGW w dotychczasowej krótkiej działalności zorganizowało min warsztaty plastyczne dla dzieci

warsztaty wielkanocne z pisania pisanek warsztaty kulinarne z lokalnej kuchni regionalnej.

Prowadziliśmy też kiermasz ciast oraz własnoręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych za

pośrednictwem mediów społecznościowych. Zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla Ukrainy i

wspieraliśmy wypiekami lokalne kiermasze na rzecz pomocy potrzebującym. Na swoim koncie

mamy także organizację pikniku rodzinnego dla lokalnej społeczności oraz wy-stawy związanej z

historią naszej wsi. Jesteśmy aktywną i prężnie działającą organizacją która angażuje się czynnie w

aktywizację lokalnych mieszkańców.

W 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie publiczne pn. Konkurs kulinarny pt. „Z

babcinej kuchni - czyli moje smaki z dzieciństwa” w sferze działalności wspomagającej rozwój

wspólnot i społeczności lokalnych

Data rejestracji: 26.02.2023