Partnerzy KSOW

Mazowiecka Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7743218355

REGON:
147084388

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Narutowicza 22
09-450 Wyszogród

Numer telefonu: 515515515
Adres e-mail: mazowieckafundacja@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju promocji gospodarczej ochrony środowiska.

Data rejestracji: 02.03.2023