Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Fajne Babki z Józefowa

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8883138697

REGON:
382132777

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Józefowo 17b
87-800 Włocławek

Numer telefonu: 601641374
Strona WWW: www.fajnebabkizjozefowa.pl
Adres e-mail: j.baczkowska@onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich Fajne Babki z Józefowa jest organizacją reprezentującą interesy i działającym

na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin a także wspierającym

szeroko rozumiany rozwój terenów wiejskich. rozwija kulturę ludową w tym w szczególności kulturę

lokalną i regionalną. W tym miejscu warto podkreślić iż bez względu na osobowość prawną organizacje KGW pełniły pełnią i będą pełnić kluczową rolę społeczną w środowiskach wiejskich. Są reprezentantami przedstawicielami wsi społeczności wiejskiej na wszelakich uroczystościach gminnych są wizytówką wsi w krzewieniu kultury ludowej podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów ludowych oraz kultywowaniu dziedzictwa kulturalnego kulinarnego. Dziś Koło Gospodyń Wiejskich Fajne Babki z Józefowa to również - a może przede wszystkim - miejsce integracji mieszkańców wsi oraz kultywowania i podtrzymywania tradycji na kujawskiej wsi.

Koło Gospodyń Wiejskich Fajne Babki z Józefowa zostało reaktywowane w 2016 roku . Członkowie koła

to osoby aktywne zawodowo chętnie angażujące się w projekty statutowe Koła posiadające szereg

umiejętności organizacyjnych kreatywność ceniące tradycje ludowe których pasją jest działanie na

rzecz lokalnej społeczności. Mając na uwadze potrzebę rozwoju i promocję Józefowa z ogromnym zaangażowaniem przedstawiciele KGW biorą udział w dedykowanych wydarzeniach kiermaszach festynach spotkaniach oraz projektach z zakresu promocji kultury dziedzictwa obszarów wiejskich.

Początki naszej działalności skupiały się na stworzeniu strategii rozwoju Koła oraz określeniu hierarchii

naszych działań a także pozyskaniu informacji o możliwości uzyskania środków na realizację celów

statutowych. Z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich otworzyła się przed

Kołem możliwość pozyskania dotacji z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i środków zewnętrznych

co dało wiele nowych możliwości naszemu KGW. Jako organizacja możemy realizować na szeroką skalę

tj. nie tylko kierować działania do mieszkańców naszej wsi ale także sąsiednich miejscowości w których

takich organizacji nie ma nasze cele statutowe prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i

oświatowo-kulturalną wśród dzieci i młodzieży prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia

kobiet na wsi ale też innych mieszkańców którzy często czują się wykluczeni społecznie z różnych

względów. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości zarówno kobiet jak i pozostałych mieszkańców - dając

przykład swoimi działaniami i przedsięwzięciami. Przykładem może być zeszłoroczna sprzedaż naszych

potraw i przetworów pozyskiwanych z naszych miejscowych sadów ogrodów i pól oraz sprzedaż rękodzieła. Działalność KGW w głównej mierze bardzo rozwinęła się dzięki uzyskanym z zewnątrz

środkom finansowym. Pierwszym sukcesem jakim mogła pochwalić się Nasza organizacja było pozyskanie

w 2019 roku środków z programu FIO na start na zakup sprzętu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej

w ramach projektu pt. Nauczmy gotować młode pokolenie - wyposażenie gastronomiczne świetlicy

sfinansowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych

TŁOK w Toruniu. Także w 2019 roku otrzymałyśmy dofinansowanie na organizację zadania pn. Wakacje

z tradycją - warsztaty rękodzielnicze z NCK z programu EtnoPolska 2019. Ta inicjatywa cieszyła się

ogromnym zainteresowanie było to zresztą pierwsze takie duże przedsięwzięcie realizowane przez Nasze

KGW w którym udział wzięło ponad 200 osób. Kolejny projekt realizowany na przełomie 2019/2020 pt. I

Ty możesz spotkać Świętego Mikołaja dofinansowany został ze środków Fundacji PZU. W 2019 roku

realizowany był projekt pt. Tradycja łączy pokolenia sfinansowany ze środków Fundacji Orlen - Dar w

programie Moje miejsce na Ziemi. Niestety pandemia i obostrzenia nieco pokrzyżowały plany

organizacji ale mimo to starałyśmy się działać w miarę możliwości. W związku z tym gdy tylko pojawiła

się możliwość uzyskania środków w programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w

Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 z NIW - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

skorzystałyśmy. Aby działać w tym trudnym dla Nas czasie potrzebowałyśmy sprzętu komputerowego i

udało się środki pozyskać. Otrzymałyśmy dofinansowanie na realizację zadania pt. Mimo wszystko -

działamy i się wspieramy. Sprzęt ten ułatwił Nam działania i kontakty oraz służyć Nam będzie przez długie lata. Co roku również wnioskujemy o dotację do Urzędu Gminy w ramach konkursu gminnego Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Teatrze co roku

takową dotację otrzymujemy. W ramach wskazanej dotacji Koło organizuje wyjazd dla lokalnej młodzieży

i dzieci z okazji Dnia Dziecka do Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Po odmrożeniu obostrzeń związanych z

pandemią Nasze KGW realizowało kolejne przedsięwzięcia na które otrzymałyśmy dofinansowanie i były

to KULTURAlne Wyprawy Małych Odkrywców zadanie realizowane w okresie wakacyjnym - cykl

wyjazdów do wiosek tematycznych. W minionym roku udało Nam się pozyskać środki w konkursie

gminnym na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych o charakterze gminnym w

formie wsparcie Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w

Muzeum Galerii Sztuki. Z tego tytułu wraz z najmłodszymi mieszkańcami Józefowa i okolic wybrałyśmy

się na Zamek do Golubia - Dobrzynia aby zwiedzić muzeum oraz wziąć udział w warsztatach

organizowanych przez zamek. Kolejnym projektem zeszłorocznym był projekt Wieś pełna kultury i

tradycji sfinansowany ze środków Fundacji LOTTO. Były to warsztaty rękodzielnicze kultywujące

tradycje regionalne dla lokalnej społeczności. Oprócz konkursów grantowych bierzemy udział w różnych

konkursach kulinarnych artystycznych. I w tutaj musimy nadmienić iż w zeszłym roku wzięłyśmy udział

w Festiwalu KGW Polska od kuchni w którym zajęłyśmy drugie miejsce w konkursie kulinarnym w

województwie kujawsko-pomorskim a nagrodę publiczności otrzymałyśmy w konkursie artystycznym.

Także jako organizacja często angażujemy się w różne akcje charytatywne. W dalszym ciągu szukamy

nowych programów/konkursów w których jako KGW możemy wnioskować i pozyskiwać środki na naszą działalność statutową. Dzięki wsparciu z ARiMR z Narodowego Programu szczepimysie zorganizowałyśmy Spotkanie z folklorem Na kujawską nutę . Najważniejszym elementem spotkania była możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID 19. W trakcie wydarzenia można było posmakować regionalnej kuchni zrelaksować się przy muzyce zespołu Folklorystycznego Smólnik a dla najmłodszych zapewniono bogatą oprawę animatorów z zabawami i konkursami. Wydarzenie odbyło się we wrześniu 2021 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Józefowie. Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym także na jesieni 2021 była Sąsiedzka Potańcówka jablonki związana z konkursem Jabłonki swawole. Wydarzenie miało na celu promocję lokalnych sadowników. Spotkanie potwierdziło zasadność takich inicjatyw i wskazało jak ważna dla lokalnej społeczności jest możliwość integracji przy okazji wspólnej zabawy. W pierwszych dniach grudnia odbyła się kolejna edycja Rodzinnych Warsztatów Pieczenia Pierników. W tej edycji wzięła udział duża ilość chętnych rodzin którzy we wspólnym pieczeniu i dekorowaniu pierniczków znaleźli zarówno aspekt kultywowania tradycji jak też zacieśnienia więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Na zaproszenie Dyrektora Domu Dziecka we Włocławku Członkinie KGW zorganizowały warsztaty pieczenia i dekorowania pierników oraz warsztaty malowania świątecznych figurek gipsowych. Przy tej okazji KGW przeprowadziło dobrowolną zbiórkę prezentów świątecznych dla podopiecznych Domu Dziecka wśród mieszkańców wsi i okolic. Ogromna ilość prezentów pokazała nam wielkie serca mieszkańców oraz zasadność kontynuowania tej akcji w kolejnych latach. Spotkaniu towarzyszyła ogromna radość dzieci i wzruszenie darczyńców. Jedną z wielu grudniowych atrakcji dla mieszkańców była akcji cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców sołectwa Mikołaj tuż... tuż... organizowana przez KGW i dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego Wójta Gminy Włocławek. W ramach akcji przygotowano upominki dla dzieci oraz seniorów z Józefowa. Tegoroczna edycja Mikołajek zyskała nową odsłonę i wspaniały odbiór lokalnej społeczności a w projekt zostali zaangażowani wszyscy Członkowie Koła. Akcja zakończyła się wspólnym kolędowaniem. Inicjatywa została zauważona przez lokalne media i opisana w portalach internetowych. Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym przez KGW był wspólny wyjazd do Warszawy zawierający w programie wizytę i warsztaty w Fabryce Bombek w Wołominie oraz udział w pokazie iluminacji w Pałacu w Wilanowie Dźwięk i światło. Właśnie dzięki środkom zewnętrznym mogłyśmy rozwinąć skrzydła i działać na tak dużą skalę - dla wszystkich mieszkańców Józefowa oraz okolic z Gminy Włocławek. Nadmienić trzeba iż niektóre mniejsze wydarzenia przez Nas organizowane wspierane finansowo są przez Urząd Gminy Włocławek. KGW dysponuje też środkami własnymi na które składają się miesięczne składki członków ale także środki pozyskiwane ze sprzedaży wykonywanych przez Nas wyrobów rękodzielniczych i

produktów.

Podsumowując wieloletnią działalność KGW Fajne Babki z Józefowa należy podkreślić iż wszelkie

działania podejmowane w ramach realizacji celów statutowych Koła cieszyły się ogromnym

zainteresowaniem mieszkańców Sołectwa i okolic co pokazuje potencjał drzemiący w organizacji oraz

potrzebę podejmowania dalszych działań zmierzających do zapewnienia wszystkim mieszkańcom wsi

równego dostępu do spotkań kulturalnych wydarzeń podkreślających znaczenie tradycji i dziedzictwa

kulturowego naszego regionu oraz integracji międzypokoleniowej.

Data rejestracji: 10.03.2023