Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8792435372

REGON:
34001147000000

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Leśna 13/1
87-134 Górsk

Numer telefonu: 606998523
Adres e-mail: naszeglosy@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Podstawowy przedmiot działalności to wspieranie inicjatyw

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązania problemów społecznych

- o tematyce ekologicznej oraz działalności na rzecz rozwoju środowiska i dbanie o dziedzictwo kulturowe regionu

- wspieranie społecznej aktywności obywateli między innymi osób niepełnosprawnych inicjowanie

i wspieranie działań na rzecz turystyki i agroturystyki

-prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska

Data rejestracji: 14.03.2023