Partnerzy KSOW

Marlena Czajkowska

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Zalesia 22 A
89-511 Cekcyn

Numer telefonu: 669875108
Adres e-mail: marlenaczajkowska22@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Radna Rady Gminy Cekcyn od 2014 roku sołtys sołectw Zalesie gmina Cekcyn od 2019 roku członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu członkini Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności dbanie o integrację społeczną infrastrukturę lokalną.

Data rejestracji: 15.03.2023