Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5611567135

REGON:
340331618

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Cekcyn ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Numer telefonu: 517531428
Adres e-mail: kgwzalesie-okiersk@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn swoją aktywność rozpoczęło w 2007 r. członkami Stowarzyszenia są Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cekcyn. wszystkie 10 KGW uczestniczy w różnych wydarzeniach konkursach działają na rzecz środowik lokalnych.

Data rejestracji: 15.03.2023