Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5611396515

REGON:
092521807

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Zalesie 29
89-511 Cekcyn

Numer telefonu: 665723407
Adres e-mail: ospzalesie@onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Do głównych zadań OSP Zalesie należy prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom udział w akcjach ratowniczych upowszechnianie w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie współpraca z innymi organizacjami wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Data rejestracji: 15.03.2023