Partnerzy KSOW

Iwona Smigel

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Zalesie 22
89-511 Cekcyn

Numer telefonu: 665723407
Adres e-mail: iwona_zabinska@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jestem opiekunem Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu dodatkowo prowadzę gospodarstwo rolne aktywnie uczestniczę w życiu naszego sołectwa Zalesie.

Data rejestracji: 15.03.2023