Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach Piaskowe Babeczki

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5651529052

REGON:
382627349

Adres siedziby:
lubelskie
Piaski 14
22-230 Wola Uhruska

Numer telefonu: 508095153
Adres e-mail: kgw.piaskowebabeczki@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło gospodyń wiejskich Piaskowe Babeczki prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowisku wiejskim a w szczególności wspieramy rozwój przedsiębiorczości kobiet. Nasz grupa skupia kobiety

dyskryminowane ze względu na miejsce zamieszkania jakim jest wieś oraz ze względu na status ekonomiczny. Działamy poza wielkomiejskimi obszarami prowadząc działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej mieszkańców wsi szukając nowych rozwiązań dla współczesnych problemów ludności wiejskiej. W okresie 2020-2021zdobyłyśmy doświadczenie m.in. w

- prowadzeniu warsztatów letnich i zimowych świątecznych dla dzieci i dorosłych w świetlicy wiejskiwech w Piaskach

- uczestnictwie w regionalnych jarmarkach świątecznych oraz dożynkach powiatowych

- organizacji pikników rodzinnych na zakończenie lata na Dzień Dzecka oraz Dzień Matki

- organizacji akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci np. Ignacego Szpyrki czy Jakuba Bernacika

- -organizacji dużego festynu rodzinnego promującego szczepienia przeciw COVID-19 promującego działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w miejscowości Wola Uhruska.

- uczestnictwie w imprezach gminnych powiatowych.

Data rejestracji: 15.03.2023