Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie NASZA NADZIEJA w Kołaczkowie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5581691639

REGON:
093040369

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Szkolna 4
89-200 Kołaczkowo

Numer telefonu: 789066233
Adres e-mail: akijowska@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

aktywizacja środowisk wiejskich poprzez zagospodarowanie wolnego czasu i zacieśnienie więzi międzypokoleniowej. Organizowanie różnych spotkań festynów wyjazdów.

Data rejestracji: 15.03.2023