Partnerzy KSOW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
556 258 19 67

REGON:
340152494

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Przemysłowa 26
88-160 Janikowo

Numer telefonu: 52 351 44 36
Strona WWW: http//mgok-janikowo.pl/
Adres e-mail: kontakt@mgok.janikowo.com.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Instytucja działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej jej aktywizacji oraz budowania lokalnej tożsamości w oparciu o działalność kulturalną.

Data rejestracji: 16.03.2023