Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8751562470

REGON:
383142275

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Bieńkówka 20a
86-200 Bieńkówka

Numer telefonu: 691603290
Adres e-mail: kgw_bienkowka@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Program działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest szeroki i wynika głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy działania. Nasz program koncentruje się na następujących obszarach działania które dotyczą

- pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu kształceniu i zapewnieniu jak największego udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku np. wakacyjnego dzieci i młodzieży

- działań na rzecz podniesienia świadomości istoty kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym

- rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet walki z bezrobociem poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu wielofunkcyjnego rozwoju wsi

- racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety

- zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

W ostatnich latach nasze KGW wspomaga organizację Festiwalu Produktów Lokalnych Gminy Chełmno. W roku 2022 zorganizowało Koncert Charytatywny dla Ukrainy. KGW Bieńkówka zajęło również I miejsce podczas Forum Wymiany Dobrych Praktyk Rolniczych w Małym Rudniku 2019 r. oraz wyróżnienie podczas Bitwy Regionów.

Data rejestracji: 20.03.2023