Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Biskupiczanie w Biskupicach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
879 273 1828

REGON:
389035913

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Kościelna 30
87-152 Biskupice

Numer telefonu: 792438341
Strona WWW: www.biskupiczanie.pl
Adres e-mail: kontakt@biskupiczanie.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

We wrześniu 2021 roku stowarzyszenie zorganizowało ze środków własnych „Święto Biskupic” czyli imprezę podczas której zebrano 22.05000 zł na cele charytatywne. Rok później stowarzyszenie zorganizowało ponownie „Święto Biskupic”. Tym razem na cel charytatywny zebrano ponad 10 tys. zł. Stowarzyszenie Biskupiczanie we współpracy sztabem WOŚP w Biskupicach zorganizowało 31 finał. We współpracy z sołectwem Biskupice organizuje co roku święto Niepodległości i bierze udział w finansowaniu lojkalnych inicjatyw pozyskując środki zewnętrzne.

Data rejestracji: 21.03.2023