Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
56114118777

REGON:
092542130

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Krzywogoniec 5A
89-511 Krzywogoniec

Numer telefonu: 696624797
Adres e-mail: Dorota-gromowska@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Misja

Wspieranie aktywności mieszkańców sołectwa Krzywogoniec w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej i sołectwa.

 

Prowadzone działania

 

organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleń imprez festynów obozów kursów edukacyjnych sportowych turystycznych rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i osób dorosłych - mieszkańców sołectwa Krzywogoniec i gminy Cekcyn

organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa

działania na rzecz zaspokajania potrzeb letników 100 domków letniskowych i innych osób przebywających czasowo we wsi Krzywogoniec

organizowanie społecznych sesji planowania strategicznego

działalność na rzecz upowszechniania ekoturystyki sportu rekreacji oraz aktywnego wypoczynku

promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć

propagowanie rozwijanie oraz wprowadzanie w życie zasad oraz metod rozwoju zrównoważonego

propagowanie walorów przyrodniczych kulturowych i historycznych Borów Tucholskich

popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego zorganizowanie wioski tematycznej wioski grzybowej

prowadzenie działalności wydawniczej

podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Data rejestracji: 21.03.2023