Partnerzy KSOW

Gminny Dom Kultury w Skrwilnie

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
8921487797

REGON:
387384160

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Rypińska 7
87-510 Skrwilno

Numer telefonu: 881-470-254
Strona WWW: gok.skrwilno.pl
Adres e-mail: gok@skrwilno.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gminny Dom Kultury w Skrwilnie działa od 2021 roku. Tworzymy kulturę przyjazną i dostępną dla wszystkich mieszkańców gminy Skrwilno. Nasza oferta jest elastyczna dostosowana do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i nieustannie się rozwija. Każdą dziedzinę sztuki stawiamy na pierwszym miejscu i wspieramy jej rozwój na najwyższym poziomie. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspieramy odbiorców oraz twórców kultury. Prowadzimy zajęcia dla wszystkich mieszkańców gminy Skrwilno dzieci osób dorosłych w tym seniorów. Zajęcia jakie realizujemy to warsztaty plastyczne warsztaty astronomiczne warsztaty z robotyki warsztaty językowe zajęcia dla dzieci w okresie wakacji oraz ferii zimowych warsztaty sezonowe związane z konkretnymi wydarzeniami w roku. Promujemy twórczość lokalnych artystów oraz pasjonatów. Realizujemy projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

Data rejestracji: 22.03.2023