Partnerzy KSOW

Łabiszyński Dom Kultury

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
5621001033

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Parkowa1
89-210 Łabiszyn

Numer telefonu: 523844110
Adres e-mail: labiszynskidomkultury@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Łabiszyński Dom Kultury prowadzi szerokorozumianą działalność kulturalną promując aktywność społeczną i proponując różne formy działalności i twórczości kulturalnej. Organizujemy imprezy warsztaty spotkania festyny wystawy koncerty na terenie całej gminy.

Data rejestracji: 22.03.2023