Partnerzy KSOW

CFM - Fundacja na rzecz inicjatyw sportowo-rekreacyjnych

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5562797466

REGON:
522640623

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Mieszka I 4/34
88-100 Inowrocław

Numer telefonu: 729963464
Strona WWW: fundacjacfm.pl
Adres e-mail: biuro@fundacjacfm.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja zajmuje się działalnością głównie w obszarach wiejskich w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację turniejów jednodniowych oraz cyklicznych lig sportowych na zarówno zamkniętej jak i otwartej przestrzeni.

Data rejestracji: 23.03.2023