Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzoziu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5611608058

REGON:
524400001

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Brzozie 41
89-505 Brzozie

Numer telefonu: 665458074
Adres e-mail: krystynakamecka9@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzoziu zajmuje się wspieraniem życia społeczno - kulturalnego w swojej miejscowości poprzez organizację imprez okolicznościowych spotkań integracyjnych oraz warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych związanych z tradycjami regionalnymi i lokalnymi. Reprezentuje swoje sołectwo i gminę Cekcyn na licznych imprezach plenerowych festynach letnich kiermaszach świątecznych a także pokazach tematycznych. Głównym priorytetem jest działanie na rzecz środowiska lokalnego a także łączenie pokoleń wymiana doświadczeń i umiejętności.

 

Data rejestracji: 25.03.2023