Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
561-14-18-777

REGON:
092542130

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Krzywogoniec
89-511 Cekcyn

Numer telefonu: 606676330
Adres e-mail: dorota-gromowska@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Utworzenie pierwszej w województwie kujawsko - pomorskim wioski grzybowej - wioski tematycznej.

Powstanie produktu lokalnego Grzyby z Krzywogońca.

Tabliczki numeryczne na budynkach w kształcie grzyba.

Utworzenie izby produktu lokalnego.

Dbanie o tradycje kulinarne.

Dbanie o ochronę środowiska.

Organizowanie co roku święta grzyba - 20 lat tradycji.

Organizowanie konkursów i lokalnych uroczystości.

Data rejestracji: 27.03.2023