Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8781672996

REGON:
871268426

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Zieleń 50
87-200 Zieleń

Numer telefonu: 507579527
Adres e-mail: ospzielen@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu działa nieprzerwanie już od 101 lat zapewniając bezpieczeństwo i integrację społeczną miejscowej ludności. W minionym roku Jednostka organizowała obchody 100lecia działania podczas których przeprowadzono uroczysty apel oraz piknik strażacki dla wszystkich miłośników pożarnictwa w którym wzięło udział okolu 1000 osób. Strażacy corocznie podnoszą swoje kwalifikację aby jak najskuteczniej i profesjonalnie zapewniać bezpieczeństwo terenu gminy jak i powiatu. Oprócz zadań bojowych OSP Zieleń pełni również funkcję edukacyjną jak i integracyjna i aktywizującą społeczeństwo okolic. Rokrocznie organizuje Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Dzień Strażaka festyny rodzinne Dni Otwarte oraz Spotkania Opłatkowe.

Data rejestracji: 31.03.2023