Partnerzy KSOW

Karolina Strugała- Jankowska

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
wielkopolskie
Przyborowo 11
62-262 Przyborowo

Numer telefonu: 604607207
Adres e-mail: karolina.strugala@icloud.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka leśna/ zalesianie

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Rolnictwo agroturystyka Tlumacz języka hiszpańskiego.

Data rejestracji: 01.04.2023