Partnerzy KSOW

KGW w Nogacie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8762504192

REGON:
524817244

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Nogat 12A
86-320 Łasin Nogat

Numer telefonu: 570872429
Adres e-mail: kgwnogat@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich w Nogacie zajmuje się wspieraniem życia społeczno - kulturalnego w swojej miejscowości poprzez organizację imprez okolicznościowych spotkań integracyjnych oraz warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych związanych z tradycjami regionalnymi i lokalnymi. Reprezentuje swoje sołectwo i gminę Łasin na licznych imprezach plenerowych festynach letnich kiermaszach świątecznych a także pokazach tematycznych. Głównym priorytetem jest działanie na rzecz środowiska lokalnego a także łączenie pokoleń wymiana doświadczeń i umiejętności.

Data rejestracji: 01.04.2023