Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8781672996

REGON:
871268426

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Zieleń 50
87-200 Zieleń

Numer telefonu: 507579527
Adres e-mail: ospzielen@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu brała udział w 54 akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku na terenie powiatu jak również poza jego granicami. Jednostka w 2022 roku obchodziła 100lecie istnienia z tej okazji zorganizowała z rozmachem oficjalną cześć odchodów zgodną z ceremoniałem strażackim oraz piknik strażacki w którym wzięło udział około 1000 osób. W latach 2021-2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu organizowała również Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz corocznie organizuje Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym czasie druhowie z Jednostki podnosili swoje kwalifikacje podczas szkoleń m.in z Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy Kursu Dowódców Kursu Komendantów Gminnych Szkoleń Ratownictwa Technicznego oraz Podstawowych Szkoleń Strażaków Ratowników OSP.

Data rejestracji: 01.04.2023