Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoziu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5611395929

REGON:
092521718

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Brzozie 4
89-505 Brzozie

Numer telefonu: 606571822
Adres e-mail: tomasz-rydzkowski@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nadrzędnym celem naszej organizacji jest działalność na rzecz ochrony życia zdrowia mienia i środowiska przed pożarami klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Jednym z bardzo ważnych celów naszej organizacji jest rozwijanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o stanie środowiska i możliwości jego poprawy oraz wychowania dla bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto bierzemy udział w zawodach sportowo-pożarniczych naszej gminy. Uczestniczymy w akcjach ratowniczo-gaśniczych wydarzeniach kulturalnych wsi kreowanie postaw ekologii i ochrony środowiska. Angażujemy się w projektach na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska działań prezciwpożarowych edukacji swoich członków. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.

Data rejestracji: 03.04.2023