Partnerzy KSOW

Sołectwo Okole

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Okole
86-010 Koronowo

Numer telefonu: 530051500
Adres e-mail: beata.glowacka74@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Sołectwo Okole reprezentowane jest przez sołtysa oraz radę sołecką. Mieszkańcy wsi aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez radę sołecką. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwo organizuje oraz uczestniczy w szeregu imprez okolicznościowych na terenie Gminy Koronowo. Mieszkańcy często inicjują różnego rodzaju lokalne imprezy i licznie w nich uczestniczą

Data rejestracji: 05.04.2023